Hledání chyb ve větách 1

Jsou následující věty napsány pravopisně správně?


V první etapě závodu obě závodnice zvítězily.
Žirafy měly v zologické zahradě velký výběh.
Dnes jsou ve velké oblibě objednávky zboží přes internet.
Eva je v poslední době velice zapomětlivá.
Jiří se choval nerozumě a svéhlavě.
Objemnější zavazadla do letadla nesměla.
Hvězdáři zřejmě objevili novou hvězdu.
Dítě se vytrhlo z matčina objetí a vbjehlo na silnici.