Maturita

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy

Skládá se:

Profilové zkoušky se mohou konat formou:


Maturita z matematiky


Katalog požadavků k maturitě z matematiky

Doporučené pomůcky k maturitě

K maturitě si pořiďte:Učebnice pro přípravu na státní maturitu z matematiky:

http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=detail&id_katalog=171

http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=detail&id_katalog=163

http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=detail&id_katalog=314Učebnice pro přípravu na školní maturitu z matematiky na gymnáziích:

http://www.prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=detail&id_katalog=170