Přísloví

Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Zdroj: Ilustrovaná frazeologie, Máj, Praha 1970Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.

V přijímacích testech na střední školy se může objevit zadání na vysvětlení významu přísloví, vyjmenování např. tří přísloví, kde se vyskytuje zvíře nebo část těla apod. Proto je dobré znát nejznámější česká přísloví a přemýšlet o jejich významu.


Otestujte se, jak znáte česká přísloví

Seznam nejznámějších přísloví a jejich stručný význam.

Bez práce nejsou koláče. --> Nic nedostanete zadarmo, o vše je nutné se snažit.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. --> Dříve nebo později přijde potrestání za vše špatné. Na každého jednou dojde.

Bližší košile nežli kabát. --> Dáváme přednost vlastnímu před cizím. Vlastní zájmy jsou pro nás důležitější, i když nejsou morálně správné.

Co je šeptem, to je s čertem. --> Kdo něco říká potají a někomu za zády, má nečisté úmysly.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. --> Zadaná práce se má udělat co nejdříve, čím delší odklad, tím to bude horší.

Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. --> Je lepší učit se v mládí, dokud to jde jednoduše.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. --> Když se snažíte pomoci špatným lidem, nic dobrého od nich na oplátku nečekejte, spíše vám ublíží.

Darovanému koni na zuby nekoukej. --> Za dary máme být vděční a nehledat na nich chyby.

Devatero řemesel – desátá bída. --> Je lepší soustředit se na nějakou činnost nebo znalost více do hloubky než znát všechno jen povrchně.

Dočkej času jako husa klasu. --> Trpělivost přináší výsledky.

Dvakrát měř, jednou řež. --> Spěchat se nevyplácí. Unáhlená rozhodnutí přináší špatné výsledky.

Hlad je nejlepší kuchař. --> Hladovým chutná vše. Hladový člověk je rád i za jídlo, které by normálně nejedl.

Hlad má velké oči. --> Hladoví si naloží víc, než můžou sníst. Oči by chtěly, břicho už nemůže.

Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. --> Když už vám někdo něco dává, tak je rozumné se daru nebránit a přijmout jej.

Chybami se člověk učí. --> Z chyb se poučíme a už je neopakujeme.

Chytrému napověz, hloupého trkni. --> Někomu stačí naznačit, někdo potřebuje pomoci víc a názorněji.

Jablko nepadá daleko od stromu. --> Rodiče a děti jsou si v mnohém podobní.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. --> Činy mají své následky. Co člověk dělá, to stejné se mu vrátí, většinou myšleno na špatné věci.

Jak si kdo ustele, tak si lehne. --> Člověku se v životě daří tak, jak se sám postará o své potřeby.

Jedna vlaštovička jaro nedělá. --> Když se něco povede napoprvé, neznamená to, že to tak už bude pořád.

Jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna. --> Chytří lidé se ze své chyby poučí a už ji neopakují.

Kam nechodí slunce, musí lékař. --> Kdo žije zdravě a chodí na čerstvý vzduch, nepotřebuje tolik lékaře.

Kam vítr, tam plášť. --> Zištně se přizpůsobuje situaci.

Každá liška svůj ocas chválí. --> O svých blízkých nebo o svém majetku mluvíme hezky a často přehlížíme nedostatky.

Každý ať zamete nejprve před svým prahem. --> Nekritizuj ostatní za něco, co sám děláš.

Každý chvilku tahá pilku. --> Nic netrvá věčně.

Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. --> Když se někdo rozhodne, že bude na někoho zlý, vždy si k tomu najde důvod.

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. --> Je nutno se přizpůsobit prostředí, ve kterém chceme žít. Např. přizpůsobit se většině při práci v kolektivu.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. --> Nevyplatí se připravovat na někoho něco zlého, protože se to obrátí proti nám a sami dopadneme špatně.

Kdo lže, ten krade. --> Člověk schopný i malé lži je schopný mnoha dalších špatností.

Kdo míří vysoko, padá nízko. -->Člověk, který velmi rychle dosáhl úspěchu a díky tomu se v určitém okruhu lidí stal známým, často své mimořádné postavení v krátké době ztratí.

Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. --> Přísloví vychází z křesťanství, mluví o odpuštění. Neoplácej zlo zlem.

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. --> Kdo nepřijde včas, nemusí již získat to, co chtěl či očekával.

Kdo se bojí, nesmí do lesa. --> Odvážným štěstí přeje.

Kdo seje vítr, sklízí bouři. -> Při rozbrojích dopadá nejhůře ten, kdo zlo vyvolává.

Kdo šetří má za tři. --> Šetřit se vyplatí.

Když pánbůh dopustí i motyka spustí. --> Někdy to vypadá, že se něco nemůže povést, a nakonec se to přes všechny nepříjemnosti vydaří.

Když se dva perou, třetí se směje. --> Spor dvou stran vede k tomu, že někdo třetí z této situace profituje.

Když se kácí les, tak lítají třísky. --> Každá činnost má své následky a musíme s nimi počítat.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. --> Znalost jazyků a kultur rozvíjí osobnost člověka.

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. --> Je dobré chovat se hezky k těm, kteří nás živí nebo nám dávají práci.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. --> S talentem se člověk musí narodit, nedá se jej naučit.

Komu se nelení, tomu se zelení. --> Pracovitým lidem se daří.

Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje. --> I prožité neštěstí může člověka obohatit.

Kuj železo, dokud je žhavé. --> Je dobré využít vhodné situace pro uskutečnění svých cílů, později může být vše složitější.

Láska hory přenáší. --> Pro lásku uděláme cokoliv, překonáme jakékoliv obtíže.

Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. --> Jistý malý prospěch je lepší než nejistá vidina většího.

Líná huba – holé neštěstí. --> Když si o něco neřekneme, tak to zcela jistě nedostaneme.

Lež má krátké nohy. --> Lež vždy vyjde najevo, s lhaním se daleko nedojde.

Malé ryby – taky ryby. --> Lepší něco než nic.

Mezi slepými jednooký králem. --> Trošku znalejší člověk mezi úplně neznalými bude vnímán jako nejlepší. Posouzení kvality záleží na okolí.

Mladí ležáci, staří žebráci. --> Je dobré už v mládí pracovat na zajištění života ve stáří.

Mráz kopřivu nespálí. --> Nedobrému nebo také nezdolnému člověku se nic nestane, všechno přečká.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. --> Někdy je lepší mlčet.

Nehas, co tě nepálí. --> Není dobré se míchat do cizích záležitostí.

Nechval dne před večerem. --> S chválou je dobré počkat až na úplný závěr, ještě se může něco přihodit.

Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází. --> Nemoc přijde rychle, ale odchází pomalu a těžce.

Nemusí pršet, stačí, když kape. --> Stačí drobné úspěchy, nemusí být veliké. Hlavní je, že jsou nějaké.

Není růže bez trní. --> I ta nejpříjemnější situace nebo předmět s sebou může přinést nějaké nevýhody.

Na každém šprochu pravdy trochu. --> Na všem můžeme najít zrnko pravdy, na každé pomluvě nebo spekulaci.

Není všechno zlato, co se třpytí. --> Něco nebo někdo může na první pohled vypadat krásně, ale při bližším zkoumání zjistíme, že to tak není.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. --> Každému se může přihodit něco špatného.

Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily. --> Někteří lidé jsou tak opatrní, že ze strachu, aby něco nedopadlo špatně, nezkusí udělat vůbec nic.

Nové koště dobře mete. --> Noví lidé se vždycky snaží udělat dobrý dojem, ne vždy jim to vydrží. Ze začátku se vše dělá horlivě, zájem později opadne.

Oko za oko, zub za zub. --> Přísloví o spravedlivé odplatě. Odporuje „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem“.

Odříkaného chleba největší krajíc. --> To, co víme, že bychom dělat neměli, děláme s největší chutí.

Pes, který štěká, nekouše. --> Člověk, který se tváří zle, ve skutečnosti nebývá tak zlý, jak vypadá.

Po bitvě je každý generál. --> Po ukončení nějaké akce každý zpětně ví, co bylo třeba udělat, aby byla úspěšná.

Pod svícnem bývá největší tma. --> Nedostatky bývají tam, kde se to nejméně čeká.

Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene. --> Nejlépe práci odvede každý sám.

Potrefená husa se vždycky ozve. --> Lidé jsou vztahovační a často si myslí, že se mluví právě o nich.

Potmě každá kočka černá. --> Za určitých podmínek vypadá vše stejně.

Pozdě bycha honit. --> Po ukončení nějaké činnosti už je pozdě myslet na to, co by se dalo udělat jinak.

Práce kvapná málo platná. --> Práce udělaná ve spěchu a zbrkle bývá odbytá a za moc nestojí.

Pro jedno kvítí slunce nesvítí. --> Útěcha při rozchodu partnerů. Určitě je na světě jiný vhodný protějšek.

Příliš mnoho psů zajícova smrt. --> Proti velké přesile jednotlivec příliš nezmůže.

Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči. --> Když člověk promluví, dá se z toho poznat i to, jaký je.

Pýcha předchází pád. --> Přílišná pýcha vede k neúspěchu.

Pýcha peklem dýchá. --> Pýcha je jeden ze smrtelných hříchů.

Psu ocas nenarovnáš. --> Některé věci se změnit nedají.

Ranní ptáče dál doskáče. --> Je dobré nepromarnit den a začít pracovat hned zrána.

Ráno moudřejší večera. --> Je dobré si věci dobře rozmyslet a nedělat unáhlená rozhodnutí.

Ruka ruku myje. --> Jeden člověk druhému pomůže zakrýt nepravosti.

Ryba i host třetí den smrdí. --> Návštěvu je dobré neprodlužovat a odejít raději včas.

Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. --> I nenápadné slečny si nápadníci všimnou a ocení ji.

S poctivostí nejdál dojdeš. --> Obdoba přísloví „Lež má krátké nohy“ se stejným významem.

S jídlem roste chuť. --> Čím více něčeho máme, tím více toho chceme mít.

Sytý hladovému nevěří. --> Nikdo nedokáže posoudit situaci jiného člověka, když nezažil a ani neprožívá totéž.

Starého psa novým kouskům nenaučíš. --> Ve stáří se člověk již těžko mění.

Stokrát nic umořilo vola. --> Každá drobná záležitost se při neustálém opakování stává únavnou.

Šaty dělají člověka. --> Podle vzhledu mnozí usuzují, jaký člověk je, jaké má vlastnosti či jak je úspěšný.

Ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosy --> Člověk, který pomáhá druhým, často zapomíná na sebe.

Ševče, drž se svého kopyta. --> Je dobré držet se toho, co umíme.

Špatný vozka, který neumí obrátit! --> Stát si tvrdošíjně za svým názorem, i když je špatný, není dobré.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. --> Každému jednou dojde trpělivost.

Tichá voda břehy mele. --> I nenápadní lidé mohou dělat velké věci.

Trpělivost růže přináší. --> S trpělivostí spíš dojdeme cíle.

V nouzi poznáš přítele. --> Pravý přítel pomůže za všech okolností.

Všechna sláva, polní tráva. --> Každá sláva jednou pomine.

Všude dobře, doma nejlépe. --> Doma se cítíme nejlépe. Domů se nakonec každý rád vrací.

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. --> Lidé vyhledávají společnost sobě podobných osob.

Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. --> Všechno jednou skončí.

Žádný učený z nebe nespadl. --> Všichni se učí celý život.


Poznámka: Snažila jsem se vysvětlení přísloví psát  jednoduše a stručně, protože při precizní formulaci bylo vysvětlení mnohdy krkolomnější než samotné přísloví.Velmi uvítám inspiraci k vylepšení na mailu info@skolaposkole.cz.