Diktát i / y 4

sbírka hm_zu
z_vá únavou
vyz_vavý pohled
nev_dí a neslyší
lehké chm_ří
v_tat hosty
neúmyslně ubl_žit
nezav_něná srážka
l_žařský můstek
lesní m_tina


Zkuste další testíky:

Diktát i / y 1

Diktát i / y 2

Diktát i / y 3

Diktát i / y 5

Diktát i / y 6

Diktát i / y 7

Diktát i / y 8

Diktát i / y 9

Diktát i / y 10