Psaní bě/vje, vě/vje

Rozlište slova s předponou ob- nebo v- od jiných a doplňte je nebo ě.

ob__dnávka zboží
ob__l celé město
vynálezci a ob__vitelé
ob__t dvůr


chutný ob__d
vj__t do garáže
ob__ti násilí
ob__vil Ameriku
ob__dnal limonádu
krevní ob__h
ob__mný balík


matčino ob__tí
ob__tavý lékař
zakázaný v__zd
ob__ma rukama