Psaní je nebo ě

Doplňte je nebo ě.

vysoké nap__tí
ob__žná dráha
správná odpov__ď
ob__mná nádoba
op__tovat pozdrav
sep__tí s minulostí
vyřízená ob__dnávka
zrakový v__m
průb_h utkání
ženich a nev__sta
b__žný účet
ob__t rybník
v__zd do obce
úp__nlivá prosba
zp__něná voda