Slova příbuzná

Ke každé z následujících úloh uveďte slovo, které odpovídá všem podmínkám v zadání.

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem UČIT a skloňuje se podle vzoru stavení.

učení

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného čtyřslabičné, je příbuzné se slovem SVĚTLO a skloňuje se podle vzoru stavení.

osvětlení

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem SKLO a skloňuje se podle vzoru hrad.

skleník

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem LET a skloňuje se podle vzoru žena.

letuška

slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem VÝHRA a skloňuje se podle vzoru soudce.

výherce

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem KÁMEN a skloňuje se podle vzoru stavení.

kamení

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem LED a skloňuje se podle vzoru žena.

lednička

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem SNÍH a skloňuje se podle vzoru pán.

sněhulák

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem RUKA a skloňuje se podle vzoru hrad.

ručník

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem LED a skloňuje se podle vzoru stavení.

náledí