Slova příbuzná 2

Ke každé z následujících úloh uveďte slovo, které odpovídá všem podmínkám v zadání.


Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem ŽIVIT a skloňuje se podle vzoru žena.

výživa

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem PLAVAT a skloňuje se podle vzoru pán.

plavčík

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem LOVIT a skloňuje se podle vzoru hrad.

úlovek

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem CHODIT a skloňuje se podle vzoru město.

chodidlo

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem TMA a skloňuje se podle vzoru stavení.

zatmění

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem STAVĚT a skloňuje se podle vzoru žena.

výstavba

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovemMILOVAT a skloňuje se podle vzoru pán.

miláček

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem STRAŠIT a skloňuje se podle vzoru město.

strašidlo

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem ŽÍT a skloňuje se podle vzoru hrad.

zážitek

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného dvouslabičné, je příbuzné se slovem POČÍTAT a skloňuje se podle vzoru hrad.

počet

Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem SLYŠET a skloňuje se podle vzoru muž.

posluchač