Souhláskové skupiny n nn

výko__á turbína
jsem nevi__en
ra__ý romantismus
výmě__ý obchod
ce__é suroviny
kondenzova__á kapalina
jele__í kýta
vo__é oleje
vra__í koně
skleně__ý džbán
se__á rýma
nestra__ý komentátor
bera__í rohy
nový ce__ík
poda__á ruka