Souhláskové skupiny - předpona a kořen

S únavou byl stále ne__istější.
Ne__istější bude nechat peníze v bance.
Snažil se o__álit odjezd rodičů.
Říkal jsem mu to už ne__ednou.
Voda je moc ro__čeřená.
Papoušek vypadal ro__lobeně.
Princezna byla slavnostně o__ěna.
Budoucnost se jevila stále ne__asnější.
Ne__asnější králi!
Silnice je po__emletá.
Vesnice je po__olována.
Připravte si o__ací list.