Všeobecný podmět


Rozliš věty s podmětem nevyjádřeným a podmětem všeobecným: 


U pramene léčivé vody vystavěli kapličku.
Na ulici jsem se stal středem pozornosti.
Měla na sobě světle modré šaty.
Vyhlíželi jsme netrpělivě autobus.
Raněného uložili na pohovku v kuchyni.
Na mistrovství světa ji přivítali jako královnu.
Na pouti prodávají růžovou vatu.
Dověděl jsem se to až v úterý.
Půjdete s námi?
Neměli jsme tentokrát štěstí.
Ve stáncích prodávají upomínkové předměty.
Mívají tu výbornou zmrzlinu.
Nemám zavolat pomoc?
Při otravě plynem zavádíme umělé dýchání.
Nechval dne před večerem.