Metafora metonymie synekdocha

Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti.  Přenášet se mohou jednak vlastnosti věcí, a to na neživé předměty či jevy (smaragd trávy) a  na živé bytosti (srdce mu zkamenělo), jednak vlastnosti živých bytostí, a to na zvířata (malý zpěvák – ve významu pták) nebo na neživé předměty (mrtvé moře).

Metafory mohou využívat různých druhů podobnosti

Metonymii lze označit za obrazné pojmenování založené na vnitřní podobnosti a vnitřních vztazích. K záměně jednoho slova jiným slovem dochází třeba na základě místního a prostorového vztahu, na základě časových a věcných souvislostí nebo záměnou příčiny a důsledku.  Příkladem metonymie jsou následující slovní spojení: 

Synekdocha, která spadá pod metonymii, je záměnou jednoho slova jiným slovem, a to na základě kvantitativního vztahu mezi nimi. Synekdocha se používá tehdy, když je celek charakteristický pro část a opačně. 


Metafora, metonymie, synekdocha 1


Metafora, metonymie, synekdocha 2


Metafora, metonymie, synekdocha 3


Metafora, metonymie, synekdocha 4


Metafora, metonymie, synekdocha 5