Cvičení -mě- -mně-

Jsem rád, že jsi na mě nezapo___l.
M___síc chvíli svítil, ale za chvilku zmizel za mraky.
Tato do___nka nebyla dosud potvrzena.
Ozvalo se vzdálené zahř___ní.
Utržené po___nky brzy zvadnou.
Rozzářená světla velko___sta působí pěkným dojmem.
Nedorozu___ní se brzy vysvětlilo.
Dobré uze___ní rozhlasového přijímače zlepšuje kvalitu poslechu.
Lucinka je nes___lá holčička.
Zapo___tlivost nepostihuje jen staré lidi.
Na do___ začala opadávat omítka.
Žabák se pro___nil v krásného prince.
Je škoda, že kus úrodné ze___ zůstane neobdělaný.
Kolem čtvrté hodiny se náhle set____lo.
Děti utíkaly s___rem k rybníku.
Lidé si vzáje___ přejí všechno dobrého v novém roce.
Pocestný byl zřej___ hodně unavený.
Příje___ se sedí s knížkou v ruce blízko u kamen.
Upřímně vás všechny pozdravuji. 20. Samozřej___, že na to nezapomenu.
Ta___jší občané velmi dbají o vzhled vesnice.
Proč se tváříš tak taje___?
Zřej___ ses ve spleti ulic těžko orientoval.
To se ti ohro___ podařilo!
Zapo___tlivost se často nevyplácí.