Shoda podmětu s přísudkem - online test 1

Jednoduchý podmět

Chlapci hrál_ kopanou.
Dívky skákal_ přes švihadlo.
Děti na hřišti skotačil_.
Navštívil_ nás naši přátelé.
Skupiny výletníků procházel_ zámkem.
Ovce pásl_ dva pastevci.
Jako střely vyrazil_ závodníci na trať.
Na jaře k nám přiletěl_ houfy špačků.
Rodiče trápil_ velké starosti.
Dveře se u nás na noc zavíral_.
V továrně houkal_ konec směny.
Kočky naši psi nesnášel_.
Rackové křičeli, až nám zaléhal_ uši.
Zvony zvonil_ na poplach.
V biografu uváděl_ nový film.