Větné členy - test 1

Určete, jaký větný člen je slovo v závorce:


U dveří domu na hlavní třídě postával hlouček (lidí).
V tu chvíli (bzučení) vzdáleného letadla ustalo.
Vašek se naučil básničku (nazpaměť).
Na stole leží (moje) pero.
Nad řekou se krčily (osamělé) chaloupky.
(Moudřejší) ustoupí.
Několik vrb smáčelo (větve) ve vodě.
(Při troše) opatrnosti se nemusí nic zlého stát.
Ale (tohle) ty asi nikdy nepochopíš.
Vodorovné přímky se zdají (zakřivené).
(Trochu) jsem se musel zamyslet.
Nadešli jsme si pěšinkou (mezi poli).
Na jaře změkly vltavské stráně světlou zelení (bříz).
Jakub se na (chvíli) odmlčel.