Větné členy - test 2

Určete, jaký větný člen je slovo v závorce:


Odpolední vedro (nás) velmi unavilo.
Změnily se (časy i lidé).
(Větve) stromů se větrem polámaly.
Ovoce jíme (zralé a umyté).
Pozornosti návštěvníků se těšili (dravci, šelmy i plazi).
Pavlína hned po obědě (odešla).
Konev byla plná (vody).
Na desátém kilometru se jejich (krok) vyrovnal.
Domů jsme se vraceli (lesem).
Nařídil jsem (ji) mlčet.
Podnikatelům usnadňují práci (počítače).
To mi říkáš (ty)?
Pavlík se často (zavírá) celý den v knihovně.
Prvních (výsledků) jsme dosáhli po dvou letech.
Nebylo vidět ani (na krok).