Větné členy - test 3

Určete, jaký větný člen je slovo v závorce:


Na večerní procházce jsem se cítil (bezstarostný a čilý).
Za plotem zahrádky se ozvalo nečekané (hurá).
Zaslechl jsem (hlasy).
Často chodil Jirka (zadumán) po okolí.
(Osmá) třída pojede letos na školní výlet do Českého ráje.
Domky jako by se krčily pod přívalem (krásy).
A pak se (cosi) změnilo.
Tisíce ježků hynou (každoročně) na silnicích pod koly aut.
Na nádraží mě čekali (rodiče).
Sousedova zahrada vypadá velmi (úhledně).
(Míč) minul jen těsně břevno.
Při vítězství v zápase se dostavuje (pocit) štěstí.
Deštivé počasí nám znemožnilo sázet sazeničky (salátu).
Učitel byl se (svými) žáky spokojen.
Moje (oči) těkaly z místa na místo.