Větné členy - test 4

Určete, jaký větný člen je slovo v závorce:


V tom se mezi stromy začervenala (došková) střecha.
V poslední chvíli se mně podařilo tonoucího (zachránit).
(To) nikdo nepředpokládal.
Stavové zvolili Jiřího z Poděbrad (za krále).
(Prudce) stoupající voda v potoku zaplavila zahradu.
Rád se dívám na filmy (pro pamětníky).
(Můj) pokoj byl zalit měsíčním světlem.
Napsali jsme celkem deset (pohledů).
V tom okamžiku (přinesla) maminka čaj.
Příliš tučné maso je (těžce) stravitelné.
V tom (někdo) zaklepal na dveře.
Dveře na balkon zůstaly (otevřeny).
Lidé mě (nevšímavě, lhostejně) míjeli.
Pomalu se vlekly (dni, týdny, měsíce).
Učitel odešel (rozhněvaný) ze třídy.