Větné členy - test 5

Určete, jaký větný člen je slovo v závorce:


Bylo důležité (mít) odvahu.
Takovou (situaci) jsem nedokázala zvládnout.
Melodie sem teď zaznívala (silněji a zřetelněji).
(Nikdo) vám nic nevrátí!
Radek sedí na zahrádce (za domem) v zahradním křesílku.
Někdy chodím k večeru na procházku (sám).
Tyto rybníky tvoří chráněnou přírodní (rezervaci).
Na (tento) okamžik budu stále rád vzpomínat.
Ve (dvacátém) století udělal svět veliký krok dopředu.
Vrátil se (rozrušený).
Přes své (mládí) byl velice vážný.
Každá matka by ráda viděla své děti (šťastné).
Ani jedno oko nezůstalo (suché).
Břevnovský opat přivítal (prezidenta) republiky a ostatní hosty.
(Lidé) spěchali na mši.