Vedlejší věty 3

Doporučený postup:

1. Určíme hlavní a vedlejší větu. Ptáme se celou hlavní větou a odpovídáme celou vedlejší větou. Pokud bychom se neptali a neodpovídali celou větou, mohlo by se stát, že neurčíme druh vedlejší věty, ale některý z větných členů věty hlavní nebo vedlejší. 

V tomto cvičení se jedná o určení druhu vedlejší věty příslovečné.


1. Maminka schovala dárky tak, že je nenašla.

Otázka: Jak maminka schovala dárky?

Odpověď: Tak že je nenašla.


1VH, že 2VV příslovečná způsobová.

2. Dostal jsem poznámku, protože jsem vyrušoval.

Otázka: Proč jsem dostal poznámku?

Odpověď: Protože jsem vyrušoval.


1VH, protože 2VV příslovečná příčinná.

3. Tvářil se, jako by mu ulétly včely.

Otázka: Jak se tvářil?

Odpověď: Jako by mu ulétly včely.


1VH, jako 2VV příslovečná způsobová.

4. Vrátil se, odkud vyšli.

Otázka: Kam se vrátil?

Odpověď: Odkud vyšli.


1VH, odkud 2VV příslovečná místní.

5. Jestliže úkol splníte včas, čeká vás sladká odměna.

Otázka: Za jaké podmínky vás čeká sladká odměna?

Odpověď: Jestliže splníte úkol včas.


Jestliže 1VV příslovečná podmínková, 2VH.

6. Ačkoli byl už květen, venkovní teplota tomu nenasvědčovala.

Otázka: I přes co tomu venkovní teplota nenasvědčovala?

Odpověď: Ačkoli byl už květe.


Ačkoli 1VV příslovečná přípustková, 2VH.

7. Najedl se tak, že se nemohl ani hýbat.

Otázka: Jak moc se najedl? Do jaké míry?

Odpověď: Že se nemohl hýbat.


1VH, že 2VV příslovečná měrová.

8. Přišli, aby se usmířili.

Otázka: Za jakým účelem přišli?

Odpověď: Aby se usmířili.


1VH, aby 2VV příslovečná účelová.

9. Až se rozední, vyrazíme.

Otázka: Kdy vyrazíme?

Odpověď: Až se rozední.


Až 1VV příslovečná časová, 2VH.

10. Rádi jsme jim pomohli, poněvadž byli naši přátelé.

Otázka: Proč jsem jim rádi pomohli?

Odpověď: Poněvadž byli naši přátelé.


1VH, poněvadž 2VV příslovečná příčinná.

Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 1

Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 2