Větný rozbor 4

PO - Podmět

PKS - Přívlastek shodný

PUČ - Příslovečné určení času

PT - Předmět

PŘ - Přísudek

PKN - Přívlastek neshodný

PUM - Příslovečné určení místa

DO - Doplněk


Proveďte větný rozbor - určete všechny větné členy, naznačte závislosti větných členů, zakreslete graf věty.


Vyprovodila jsem spolužačku ke dveřím.

Večer si zatopíme v plynových kamnech.

Ráno se Jirka probudil docela svěží.

Ve voze se rozlehl hlasitý smích našeho strýčka.

 Jana doběhla do cíle první.


VĚTNÝ ROZBOR 1

VĚTNÝ ROZBOR 2

VĚTNÝ ROZBOR 3