Společný násobek a dělitel

Určete nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel:


Příklad 1

$\large D(60, 90)$

$\large n(60, 90)$


1. Provedeme rozklad zadaných čísel na prvočísla.$\Huge 60$

$\Huge 90$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$


$\huge 2$
$\times$
$\huge 30$$\huge 2$
$\times$
$\huge 45$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$


$\huge 2$
$\times$
$\huge 15$$\huge 3$
$\times$
$\huge 15$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$


$\huge 3$
$\times$
$\huge 5$$\huge 3$
$\times$
$\huge 5$


2. Vypíšeme prvočísla z rozkladů. Prvočísla jsou ta čísla, která již nemají žádného dalšího dělitele (jsou na konci "ocásků").


$\large 60=2 \times 2 \times 3 \times 5$
$\large 90=2 \times 3 \times 3 \times 5$


3. Určíme největšího dělitele tak, že vypíšeme prvočísla, která tvoří dvojice.

$\large D(60, 90)=2\times 3 \times 5= 30$


4. Určíme nejmenší násobek tak, že postupně vypíšeme nejvyšší počet jednotlivých prvočísel z obou rozkladů.


$\large n(60, 90)=2\times 2 \times 3 \times 3 \times 5= 180$


Pozn: V rozkladech jsou dvojky, trojky a pětky. Číslo 2 je nejvíce 2x, číslo 3 je také 2x a číslo 5 1x.


Příklad 2

$\large D(36, 48)$

$\large n(36, 48)$$\Huge 36$

$\Huge 48$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 18$$\huge 2$
$\times$
$\huge 24$
$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 9$$\huge 2$
$\times$
$\huge 12$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 3$
$\times$
$\huge 3$$\huge 2$
$\times$
$\huge 6$


$\large\swarrow$

$\large\searrow$

$\huge 2$
$\times$
$\huge 3$
$\large 36=2 \times 2 \times 3 \times 3$
$\large 48=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$


$\large D(36, 48)=2\times 2\times 3= 12$

$\large n(36, 48)=2\times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 144$


Příklad 3

$\large D(60, 75)$

$\large n(60, 75)$$\Huge 60$

$\Huge 75$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 30$$\huge 3$
$\times$
$\huge 25$
$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 15$$\huge 5$
$\times$
$\huge 5$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$

$\huge 3$
$\times$
$\huge 5$

$\large 60=2 \times 2 \times 3 \times 5$
$\large 75=3 \times 5 \times 5 $


$\large D(60, 75)=3\times 5= 15$

$\large n(60, 75)=2\times 2 \times 3 \times 5 \times 5  = 300$


Příklad 4

$\large D(35, 56)$

$\large n(35, 56)$$\Huge 35$

$\Huge 56$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\huge 5$
$\times$
$\huge 7$$\huge 2$
$\times$
$\huge 28$


$\large \swarrow$

$\large\searrow$

$\huge 2$
$\times$
$\huge 14$


$\large\swarrow$

$\large\searrow$

$\huge 2$
$\times$
$\huge 7$$\large 35=5 \times 7$
$\large 56=2 \times 2 \times 2 \times 7$


$\large D(35, 56)=7$

$\large n(35, 56)=2\times 2 \times 2 \times 5 \times 7 = 280$


Příklad 5

$\large D(120, 135)$

$\large n(120, 135)$$\Huge 120$

$\Huge 135$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 60$$\huge 3$
$\times$
$\huge 45$
$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 30$$\huge 3$
$\times$
$\huge 15$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$$\large\swarrow$

$\large\searrow$$\huge 2$
$\times$
$\huge 15$$\huge 3$
$\times$
$\huge 5$
$\large \swarrow$

$\large\searrow$

$\huge 3$
$\times$
$\huge 5$

$\large 120=2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$
$\large 135=3 \times 3 \times 3 \times 5$


$\large D(120, 135)=3\times 5= 15$

$\large n(120, 135)=2\times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5= 1080$