Řešení testu 10

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 10 – 19 týdnů do přijímaček

MATEMATIKA


1. 3,6 hodiny je:

(A) 12 960 sekund.

(B) 3 hodiny 6 minut.

(C) 3 600 sekund.

(D) 3 hodiny 36 sekund.

(E) 216 sekund.


1 hodina = 3600 sekund

3,6 hodiny = 3,6 . 3600 = 12 960 sekund --> A


2. Který z uvedených útvarů je zároveň osově i středově souměrný?

(A) půlkruh

(B) kosodélník

(C) kosočtverec

(D) rovnoramenný trojúhelník

(E) rovnoramenný lichoběžník

Osově i středově souměrný je kosočtverec --> C


3. Kolik průsečíků mají dvě kružnice s poloměry 10 cm a 6 cm, jestliže vzdálenost jejich středů je 3 cm?

(A) Ani jeden.

(B) Jeden.

(C) Dva.

(D) Tři.

(E) Čtyři.

jak vyplývá z náčrtku --> A


4. Katka dala Aničce polovinu svých bonbonů a Věrce třetinu ze zbytku. Zůstalo jí 6 bonbonů. Kolik bonbonů měla Katka na začátku?

(A) 9

(B) 18

(C) 24

(D) 30

(E) 36


Katka dala Aničce polovinu svých bonbonů a Věrce třetinu ze zbývající poloviny, tj. šestina bonbonů. Když od celkového původního množství odečteme polovinu a šestinu celkového množství, dostaneme šest bonbonů.

$x - \frac{x}{2}-\frac{x}{6} = 6$

$6x -3x-x = 36$

$2x = 36$

$x = 18$

Katka měla původně 18 bonbonů. Aničce dala 9 a Věrce 3. -->B


5. Kovboj Joe ukradl osedlaného koně. Šerif určil škodu na 768 dolarů. Kolik dolarů stál kůň, jestliže sedlo bylo o 40 % levnější než kůň?

(A) 288 $

(B) 460 $

(C) 480 $

(D) 520 $

(E) 728 $


Celková škoda byla 768 dolarů a cena sedla tvořila 60 % ceny koně.

$x + 0,6x = 768$

$1,6x = 768$

$1,6x = 768$

$x = 480$

Cena koně byla 480 dolarů. -->C


ČESKÝ JAZYK


TEXT 1

Správné pořadí úryvků: D B A C

Autor, název díla: J. K. Rowlingová, Harry Potter a kámen mudrců


TEXT 2

Správné pořadí úryvků: B A C

Autor, název díla: J. R. R. R. Tolkien, Společenstvo prstenů


TEXT 3

Správné pořadí úryvků: B A D C

Autor, název díla: H. Ch. Andersen, Malá mořská víla


TEXT 4

Správné pořadí úryvků: B D C A

Autor, název díla: J. Foglar, Hoši od Bobří řeky