Řešení testu 14

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 14 – 15 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. Která z uvedených rovností neplatí?

(A) 1 km = 1 000 m

B) 1 m = 100 cm

(C) 1 mm = 0,01 m

(D) 1 cm = 10 mm

(E) 1 dm = 0,1 m


2. Ve které z uvedených možností jsou jednotky $m^{3},\; dm^{3},\; hl,\; dl$ správně uspořádané od největší po nejmenší?

(A) $m^{3},\; hl,\; dl,\; dm^{3}$

(B) $dl,\; dm^{3},\; hl,\; m^{3}$

(C) $hl,\; m^{3},\; dm^{3},\; dl$

(D) $hl,\; m^{3},\; dl,\; dm^{3}$

(E) $m^{3},\; hl,\; dm^{3},\; dl$


3. Který z uvedených útvarů je osově i středově souměrný?

(A) rovnostranný trojúhelník

(B) rovnoramenný lichoběžník

(C) pravidelný pětiúhelník

(D) pravidelný šestiúhelník

(E) kosodélník


4. Tři kružnice s poloměry 2 cm, 3 cm, 4 cm se navzájem zvenku dotýkají.Trojúhelník, jehož vrcholy jsou středy těchto kružnic, má obvod

(A) 9 cm

(B) 15 cm

(C) 18 cm

(D) 24 cm

(E) 27 cm


5. Tři kamarádi si rozdělili kuličky v poměru 6 : 5 : 4. Někteří dva z nich dostali dohromady 126 kuliček. Kolik bylo všech kuliček dohromady?

Celkový počet kuliček byl rozdělen na 15 dílů (6+5+4). 126 mohlo být rozděleno mezi kamarády, kterým náleželo 6+5, 6+4 nebo 5+4 dílů.

Číslo 126 není dělitelné 11 ani 10, proto 126 kuliček dostali kamarádi, kteří měli 5 a 4 díly z celku.

126 : 9 = 14 --> 1 díl = 14 kuliček

6 dílů = 84 kuliček

5 dílů = 70 kuliček

4 díly = 56 kuliček

Celkem bylo rozděleno 210 kuliček.


ČESKÝ JAZYK


1. Která z následujících možností má nejblíže k synonymu slova ochotný?

(A) vlídný

(B) chytrý

(C) nelaskavý

(D) pracovitý


2. Která z následujících možností má nejblíže k synonymu slova nadšení?

(A) Snaha

(B) Horlivost

(C) Zájem

(D) Zklamání


3. Mezi větami jsou dvě chybně napsané, urči které.

1. Velmi rád pobýval u Středozemního moře, miloval středomořskou kuchyni.

2. Rozsáhlé pohoří Andy najdeme v Jižní Americe.

3. Součástí Chorvatska je Istrijský poloostrov, oblíbené letovisko Čechů i Německých a Rakouských turistů. (německých a rakouských turistů)

4. V Nevadské poušti probíhaly v průběhu studené války testy jaderných zbraní.

5. Ze všech moří, které jsem viděl, mě nejvíce zaujalo Moře rudé. (moře Rudé)

6. Chtěli jsme jet do Orlických hor, ale pak jsme se domluvili s ředitelem Tatranského národního parku a jeli do Vysokých Tater.


Chybně napsané věty jsou:

(A) 1, 6

(B) 3, 5

(C) 2, 3

(D) 1, 4