Řešení testu 16

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 16 – 13 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA

1. Označte, zda jsou výroky pravdivé:

Počet škol od školního roku 2011/2012 meziročně vždy rostl. ANO/NE

Ve školním roce 2012/2013 bylo v nejméně třídách nejméně žáků a nejméně učitelůze sledovaných let. ANO/NE

Ve školním roce 2015/2016 bylo v nejvíce školách nejvíce žáků i učitelů zesledovaných období ANO/NE

I když byl počet škol ve školních letech 2012/2013 a 2013/2014 stejný, byl počet tříd, žáků i učitelů ve školním roce 2013/2014 vyšší. ANO/NE

Zatímco počet škol mezi lety 2011/2012 a 2012/2013 klesl, tak počet učitelů i žákůvzrostl. ANO/NE

I když počet tříd meziročně v letech 2012/2013 a 2013/2014 klesl, byl počet žáků ve školním roce 2012/2013 vyšší. ANO/NE


2. Pravidelný čtyřboký jehlan má objem $24 dm^{3}$ a podstavnou hranu a = 4 dm.

Vypočtěte:

a) výšku jehlanu

$V = \frac{a^{2} . v}{3}$

$24 = \frac{4^{2} . v}{3}$

$24 = \frac{16 . v}{3}$

$72 = 16.v$

$v = 4,5 dm$


b) výšku pobočné stěny

$v^{2}=2^{2}+4,5^{2}$

$v^{2}=4+20,25$

$v=4,92\;dm$


c) povrch jehlanu

Obsah podstavy

$S_{p} = a^{2}$

$S_{p} = 16\;dm^{2}$


Obsah pláště

$S_{pl} = 4 \times \frac {4.4,92}{2}$

$S_{pl} = 4 \times 9,84$

$S_{pl} = 39,36\;dm^{2}$


$S = S_{p} + S_{pl}$

$S = 16 + 39,36$

$S = 55,36\;dm^{2}$


3. Kolik $dm^{2}$ plátna je potřeba na výrobu stanu tvaru jehlanu o čtvercové podstavě se stranou délky a = 2,4 m a výšce 1,6 m, počítáme-li 5 % na odpad.

Obsah podstavy

$S_{p} = a^{2}$

$S_{p} = 5,76\;m^{2}$


Obsah pláště

$v^{2}=2,4^{2}+1,6^{2}$

$v^{2}=5,76+2,56$

$v=2,88\;m$


$S_{pl} = 4 \times \frac {2,4.2,88}{2}$

$S_{pl} = 4 \times 3,46$

$S_{pl} = 13,84\;m^{2}$


$S = S_{p} + S_{pl}$

$S = 2,88 + 13,84$

$S = 16,72\;m^{2}$


Povrch stanu je $16,72\;m^{2}$, 5 % z 16,72 je 0,84, celkově je třeba $17,56\;m^{2}$.


ČESKÝ JAZYK


Mimo běžných výhledů z jižní strany kaňonu jsou v oblasti velké možnosti sportovního vyžití, včetně raftingu i pěší turistiky. Dno kaňonu je dostupné pěšky, na hřbetě mul, nebo i na výletních lodích. Pěší túry dolů k řece jsou však určeny pro zdatné turisty. Trvají jeden i více dní a nejsou oficiálními představiteli parku doporučovány kvůli velkým vzdálenostem, velkému převýšení i možností přehřátí organismu, protože v dolní části panují vyšší teploty.Každoročně bývají vyhlášeny pátrací akce na záchranu lidí zkoušejících překonat údolí. Nicméně stovkám zdatných a zkušených turistů se tyto náročné sestupy a výstupy podaří. Překonávání kaňonu je velmi populární i mezi špičkovými sportovci, kteří tyto cesty pravidelně podstupují.___________________ National Park je jednou z nejznájších světových turistických atrakcí.Každoročně jej navštíví okolo pěti miliónů lidí ze všech států USA i celého světa. Ze Spojených států pochází 83 % návštěvníků.


1. Odhadněte, o kterou turistickou atrakci USA se jedná a doplňte prázdné místo v textu.

Grand Canyon


2. Doplňte v textu vynechaná písmena.

představiteli, túry, nejznájších


3. Určete slovní druhy:

A. převýšení - podstatné jméno

B. každoročně - příslovce

C. náročné - přídavné jméno

D. jednou - číslovka

E. pochází - sloveso


4. Proveďte grafický rozbor věty a určete všechny větné členy.

Každoročně bývají vyhlášeny pátrací akce na záchranu lidí zkoušejících překonat údolí.