Řešení testu 17

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 17 – 12 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. Vypočítejte:

a. Kolik je 12 % z 1200?

100 % = 1200

1 % = 12

12 % = 144

b. Kolik je 73 % z celku, je-li 12 % z tohoto celku rovno 24?

12 % = 24

1% = 2

73 % = 146

c. Kolik činí celek, je-li 132 % z tohoto celku rovno 198?

132 % = 198

1 % = 1,5

100 % = 150


2. Úhlopříčky kosočtverce jsou dlouhé 2,4 dm a 1,8 dm. Obvod tohoto kosočtverce je:

(A) 1,5 dm

(B) 3 dm

(C) 4,2 dm

(D) 6 dm

(E) 8,4 dm


Úhlopříčky kosočtverce se půlí a jsou na sebe kolmé. Stranu kosočtverce vypočteme pomocí Pythagorovy věty:

$a^{2}=1,2^{2}+0,9^{2}$

$v^{2}=1,44+0,81$

$v=1,5\;dm$


$O =4 \times 1,5\;dm$

$O =6\;dm$


Obvod kosočtverce je 6 dm.


3. Jsou dány dva různé body A, B. Všechny body roviny, které mají stejnou vzdálenost od bodů A, B, tvoří

(A) kružnici se středem v bodě A.

(B) kružnici se středem v bodě B.

(C) přímku AB.

(D) úsečku AB.

E) osu úsečky AB.Všechny body, které mají stejnou vzdálenost od bodů A a B (např. C, D, E ....) tvoří osu úsečky AB.


ČESKÝ JAZYK


1. Označ slova, která nejsou příbuzná se slovem kopat.

1. Kopaná

2. Průkopník

3. Výkop

4. Kopka

5. Kopie

6. Kopule

7. Vykopávka

8. Kopyto


Slova příbuzná se slovem kopat nejsou:

(A) 2, 4, 5

(B) 6, 7, 8

(C) 3, 4, 5

(D) 5, 6, 8


2. Která z následujících možností nepatří k tzv. funkčním stylům?

(A) Charakterizující

(B) Prostě sdělovací

(C) Umělecký

(D) Odborný

(E) Publicistický

(F) Administrativní


3. Jak se nazývá styl formuláře daňového přiznání?

(A) Prostě sdělovací

(B) Umělecký

(C) Odborný

(D) Publicistický

(E) Administrativní


4. K jakému z uvedených funkčních stylů patří následující úryvek.

Stařec byl hubený, vyzáblý a zátylek měl zrytý hlubokými rýhami. Na lících mu vyvstaly hnědé skvrny kůže, zrohovatělé na ochranu před odrazem slunce v tropickém moři. Ty skvrny mu sahaly po stranách obličeje až dolů a ruce měl zjizvené hlubokými zářezy od toho, jak se lopotil s těžkými rybami na šňůrách. Žádná z těch jizev nebyla čerstvá.Byly tak staré jako výmoly v bezrybné poušti. Všechno na něm bylo staré,až na ty jeho oči. Ty měly stejnou barvu jako moře a hleděly vesele a nezkrušeně.

(E. Hemingway. Stařec a moře)

(A) Vyprávěcí

(B) Popisný

(C) Výkladový

(D) Úvahový


5. Uveďte, zda odpovídá výchozímu textu:

Stařec byl rybář ANO/NE

Stařec byl zjizvený, mnoho jizev bylo čerstvých ANO/NE

Stařec měl modré oči ANO/NE


6. Jak se správně jmenuje slohový útvar publicistického stylu, který přináší„přímý přenos“ událostí z nějakého místa či podrobněji informuje o nějaké situaci.

(A) Aktualita

(B) Tiráž

(C) Reportáž

(D) Fejeton


Podrobnosti o stylistice najdete ZDE.