Řešení testu 22

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 22 – 7 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA

1. O kolik procent musíme zvětšit $\frac{1}{8}$, abychom dostali $\frac{1}{2}$? 

$4\times \frac{1}{8}=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{8}$ musíme zvětšit 4 krát, tedy na 400 % původního čísla a to znamená, že o 300 %.


2. Je dán výraz $\frac{(a-4)^{2}-a^{2}}{(a+6)^{2}-a^{2}}:\frac{2a-4}{3a+9}$. Určete hodnotu výrazu pro a = -1

$\frac{(-1-4)^{2}-(-1)^{2}}{(-1+6)^{2}-(-1)^{2}}:\frac{2(-1)-4}{3(-1)+9}=\frac{(-5)^{2}-1}{5^{2}-1}:\frac{-6}{6}=\frac{24}{24}:(-1)=-1$


3. Řešte rovnici a proveďte zkoušku: $\frac{2-3x}{3}+1=\frac{x-2}{2}+\frac{1}{6}$

$\frac{2-3x}{3}+1==\frac{x-2}{2}+\frac{1}{6}\;\;/\times 6$

$2(2-3x)+6=3(x-2)+1$

$4-6x+6=3x-6+1$

$-9x=-15$

$x=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$


Zkouška

$L = \frac{2-3\frac{5}{3}}{3}+1=\frac{2-5}{3}+1=-1+1=0$

$P=\frac{x-2}{2}+\frac{1}{6}=\frac{\frac{5}{3}-2}{2}+\frac{1}{6}=\frac{\frac{5-6}{3}}{2}+\frac{1}{6}=\frac{-1}{6}+\frac{1}{6}=0$

$L=P$


4. Žebřík má 8 příček a vzdálenost každých dvou příček je 34 cm. Vzdálenost první příčky od konce žebříku a vzdálenost poslední příčky od konce žebříku je 25 cm.Jaká je délka žebříku?

Délka žebříku = 25 + 7.34 + 25 = 288 cm


5. Je přesně 14:30. Jaký úhel svírají hodinové ručičky?

Celý ciferník hodin má 360 stupňů (plný úhel). Mezi dvěma čísly je jedna dvanáctina z 360 stupňů, tj. 30 stupňů.

3,5 . 30 = 105 stupňů


6. Vypočítejte obsah trojúhelníku AXC, jestliže S je střed strany AB a X je střed strany SB.

$Obsah\; ABCD = 32\; cm^{2}$

$Obsah\; ADC = 16\; cm^{2} (polovina\; obdélníku)$

$Obsah\; XBC = 4\; cm^{2} (osmina\; obdéníku)$

$Obsah\; AXC = 32 - 16 - 4 = 12\; cm^{2}$


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT 1

Silný vítr zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitli spodní i horní úsek lanovky. Horská služba v Krkonoších turistům v lokalitě Rokytnice nad Jizerou nedoporučuje hřebenové tůry. Horská služba vydala upozornění na zledovatělý terén. Na Sněžce vítr dnes ráno dosahoval rychlosti až 100 kilometrů v hodině a podle meteorologů by mohl na hřebenech během dne přechodně dosáhnout až 145 kilometrů v hodině.Na Sněžce dnes teplota do dnešního rána klesla k minus šesti stupňům Celsia. Meteorologové dnes v Krkonoších přetpovídají četnější sněhové přeháňky. Celkem na hřebenech leží asi metr sněhu a v lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebespečí z pětibodové škály.


1. Najděte v textu čtyři chyby a napište správné tvary:

ocitly se, túry, předpovídají, nebezpečí


2. Určete slovní druh a všechny mluvnické kategorie slova četnější:

přídavné jméno, 4. pád, množné číslo, tvrdé, vzor mladý, druhý stupeň


3. Proveďte grafický větný rozbor zvýrazněné věty:

4. Vyhledejte v textu několikanásobný přívlastek shodný:

spodní i horní úsek


5. Uveďte, zda odpovídá výchozímu textu:

a. Rychlost větru během dne neklesla pod 145 km/hod ANO/NE

b. Ještě tři stupně a bude dosaženo nejvyššího lavinového nebezpečí ANO/NE

c. Horská služba v lokalitě Pec pod Sněžkou nedoporučuje hřebenovky ANO/NEVÝCHOZÍ TEXT 2

Touha žen podívat se do vzduchu je zřejmně stejně stará jako touha lidstva létat. V okamžiku, kdy první dobrodruzi opustili bezpečí matičky Země, měly v zádech následovnice ochotné udělat cokoli, aby to mohly zkusit také. Za světových konfliktů byli nasazeny i jako bojové pilotky a na kontě měly dokonce i sestřely. První ženy se podívaly do vzduchu již v 18. století v koších balonů. Ve 20. století přesedlaly na řiditelné vzducholodě. První pilotní licence byla ženě vydána v roce 1910, tedy ještě před vypuknutím první světové války. Tou šťastnou byla madame Therese Peltier a průkaz jí vydal francouzský aeroklub. Málo známou skutečností je, že pilotky létaly na vojenských letounech již za první světové války. Bojové akce odpovídali možnostem tehdejších letadel.

1. Najděte v textu čtyři chyby a napište správné tvary:

zřejmě, měli, byly, odpovídaly


2. Vypište z prvního odstavce dvě abstraktní podstatná jména:

touha, bezpečí


3. Proveďte grafický rozbor zvýrazněného souvětí a určete druhy vedlejších vět a poměry mezih lavními větami:

4. Vyhledejte v textu větu se slovesem v trpném rodě a převeďte větu do činného rodu:

Za světových konfliktů je nasadili i jako bojové pilotky a na kontě měly dokonce i sestřely.


5. Uveďte, zda odpovídá výchozímu textu:

A. První pilotky byly v bojích nasazeny už v letech 1914-1918 ANO/NE

B. První pilotní licence byla francouzské pilotce vydána během první sv. Války.ANO/NE