Řešení testu 7

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 7 – 22 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Určete jaký výrazem musíme vynásobit výraz $2a^{2}b$, tak abychom dostali výraz $-16a^{6}b^{3}c$.

$\large 2a^{2}b \times \square = -16a^{6}b^{3}c$

$\square = \frac{-16a^{6}b^{3}c}{2a^{2}b}$

$\mathbf{\square = -8a^{4}b^{2}c}$


2. Nahraďte symbol $\blacktriangle$ reálným číslem tak, aby daná rovnice měla právě jedno reálné řešení $x = -3$.

$\large x + \frac{3-x}{6} -7 = \blacktriangle$

$-3 + \frac{3-(-3)}{6} -7 = \blacktriangle$

$-3 + \frac{3-(-3)}{6} -7 = \blacktriangle$

$-3 + \frac{6}{6} -7 = \blacktriangle$

$-3 + 1 -7 = \blacktriangle$

$\mathbf{\blacktriangle = -9}$


3. Účastníci závodu v orientačním běhu obdrželi mapu v měřítku 1 : 15 000. První dvě stanoviště jsou vzdálena 8 cm. Kolik km je to ve skutečnosti?

Jeden centimetr na mapě představuje 15 000 cm ve skutečnosti. Osm centimetrů na mapě je tedy 15 000 . 8 = 120 000 cm.

120 000 cm = 1200 m = 1,2 km. --> $\mathbf{A}$


4. Rozhodněte o každém z tvrzení, zda je pravdivé.

a. Osm procent z jedné hodiny je 324 sekund. ano/ne

Jedna hodina má 3600 sekund. Jedno procento je 36 sekund. Osm procent je 36 . 8 = 288 sekund. --> $\mathbf{NE}$


b. Sedm pětin ze 600 minut je 14 hodin. ano/ne

Jedna pětina ze 600 minut je 600 : 5 = 120 minut. Sedm pětin je 7 . 120 minut = 840 minut. 840 : 60 = 14 hodin. --> $\mathbf{ANO}$


c. Čtvrtina z třetiny hodiny je 5 minut. ano/ne

Třetina hodiny je 60 : 3 = 20 minut. Čtvrtina z 20 minut je 20 : 4 = 5 minut. --> $\mathbf{ANO}$


Český jazyk

1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

a. Šaty z pytloviny usychají pomaleji než semišové.

b. Teta se nad nenasytným synem své dcery rozplívala. (rozplývala)

c. Ta jeho nová spolubydlící se mi zdá trochu namyšlená.

d. Kocour na mě jenom zasyčel a dál žvýkal ulovenou myš.


2. Ve které z následujících vět není pravopisná chyba?

a. Loňská výměna trenéra mě upřímě potěšila. (upřímně)

b. Po setmnění ulice našeho městečka utichly. (setmění)

c. Samozřejmě se nám po jejím návratu upřímně ulevilo.

d. Kvůli jeho výraznému přízvuku jsem mu téměř nerozumněl. (nerozuměl)


3. Rozhodněte, která z následujících vět je napsaná správně.

a. Nejúspěšnějším střelcem zápasu se stal útočník domácích. ano/ne

b. Během svého života si vytrpěl mnoho ústrků. ano/ne

c. Lékař mi doporučil speciální lázeňskou kúru. ano/ne

d. I přes úmorné vedro jsme vyrazili na plánovanou tůru. (túru) ano/ne


4. Které z následujících slov má stejný počet hlásek i písmen.

a. výměna (vyslovujeme výmněna)

b. oběhový (vyslovujeme objehový)

c. prospěšně (vyslovujeme prospješně)

d. domněnka (vyslovujeme domněnka)


5. Na vynechaná místa v textu doplňte i/y, aby byl text pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou i/y uvedena správně?

To smyšlené obvinění ho ranilo. A navíc zásadně ovlivnilo jeho další vztahy s lidmi.

a. i-i-i-y

b. y-i-i-i

c. y-i-i-y

d. y-y-i-i