Řešení testu 8

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 8 – 21 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Upravte:

$\large (x - y) : (\frac{1}{x} - \frac{1}{y})=(x - y) : \frac{y - x}{xy}=\frac{x-y}{1} : \frac{y - x}{xy}=\frac{1}{x-y} . ( -\frac{x-y}{xy})= -\frac{1}{xy}$


2. Zapište jako výraz:

a) číslo o 5 menší než y

$\large y-5$


b) pětina čísla x zvětšená o ½

$\large \frac{x}{5} + \frac{1}{2}$


c) polovina součinu čísel 4 a p

$\large \frac{4p}{2}$


d) pětina dvojnásobku čísla a zmenšená o 1

$\large \frac{2a}{5} - 1$


3. V první nádobě je 26 litrů vody a ve druhé 7 litrů. Do obou nádob chceme přidat stejné množství vody tak, aby bylo ve druhé nádobě třikrát méně vody než v první. Jaké množství musíme přidat?

Množství vody, kterou chceme přidat = x

Po přidání vody bude v první nádobě 26 + x a ve druhé nádobě 7 + x vody.

Jestliže se oba objemy mají rovnat a ve druhé nádobě má být třikrát méně vody, tak množství vody ve druhé nádobě musíme vynásobit třemi.


$\large 26 + x = 3(7 + x)$

$26 + x = 21 + 3x$

$2x  = 5$

$x  = 2,5$


Zkouška:

$26 + 2,5 = 3(7 + 2,5)$

$28,5 = 21 + 7,5$

$28,5 = 28,5$


Aby v druhé nádobě bylo třikrát méně vody, musíme do obou nádob přidat 2,5 litru vody.


4. Je dána strana čtverce o velikosti a = 4 m. Určete velikost strany čtverce s dvojnásobným obsahem.

$a_{1} = 4m$

$S_{1} = a.a$

$S_{1} = 16 m^2$


$S_{2} = 2 . 16 m^2$

$S_{2} =32 m^2$

$S_{2} =32 m^2$

$a_{2} = \sqrt{32}$

$a_{2} = \sqrt{2.16}$

$a_{2} = 4\sqrt{2} \doteq 5,66m$


5. Vypočtěte obsah čtverce a velikost strany čtverce s úhlopříčkou u = 5 cm.


1. způsob výpočtu

Úhlopříčky ve čtverci jsou na sebe kolmé a vzájemně se půlí. Délku strany a vypočteme pomocí Pythagorovy věty.

$\large a^2 = 2,5^{2} + 2,5^{2}$

$a^2 = 6,25 + 6,25$

$a^2 =12,50$

$a = \sqrt{12,50}$

$a \doteq 3,54 cm$


2. způsob výpočtu

$\large u = a\sqrt{2}$

$a = u : \sqrt{2}$

$a = 5 : \sqrt{2}$

$a \doteq 3,54 cm$


Délka strany a je 3,54 cm.


Český jazyk


1. Studený jako:

a. rampouch

b. psí čumák

c. zeď


2. Je toho málo jako:

a. svítání

b. pití

c. šafránu


3. Pilný jako:

a. kukačka

b. včelička

c. oslík


4. Má peněz jako:

a. prezident

b. želez

c. vody


5. Mokrý jako:

a. bahno

b. zmoklá slepice

c. jeliman


6. Zelený jako:

a. brčál

b. jablko

c. jitrocel


7. Zmrzlý jako:

a. sklo

b. preclík

c. noviny


8. Rychlý jako:

a. blesk

b. hrom

c. veverka


9. Rozumí tomu jako:

a. koza petrželi

b. pes žrádlu

c. kočka myším


10. Červený jako:

a. maso

b. jablko

c. rak


Dílo Číslo autora Autor
Robinson Crusoe
5 Alexandre Dumas
1
Tajuplný ostrov
12 Arthur Conan Doyle
2
Tři mušketýři
1 Bohumil Hrabal
3
Pes baskervillský
2 Božena Němcová
4
Zkrocení zlé ženy
23 Daniel Defoe
5
Hoši od bobří řeky
10 Eduard Bass
6
Bylo nás pět
16 Jan Karafiát
7
Rozmarné léto
22 Jan Neruda
8
O loupežníku Rumcajsovi
21 Jan Werich
9
Liška Bystrouška
19 Jaroslav Foglar
10
Saturnin
24 Jaroslav Hašek
11
Smrt krásných srnců
18 Jules Verne
12
Slavnosti sněženek
3 Karel Čapek
13
Devatero pohádek
13 Karel Hynek Mácha
14
Výchova dívek v Čechách
17 Karel Jaromír Erben
15
Cirkus Humberto
6 Karel Poláček
16
Kytice
15 Michal Viewegh
17
Máj
14 Ota Pavel
18
Babička
4 Rudol Těsnohlídek
19
Dobrý voják Švejk
11 Smoljak, Svěrák
20
Tři veteráni
9 Václav Čtvrtek
21
Povídky malostranské
8 Vladislav Vančura
22
Broučci
7 William Shakespere
23
Dlouhý, široký a krátkozraký
20 Zdeněk Jirotka
24