Řešení testu 2

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 2 – 27 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Vypočtěte hodnotu výrazu $\large 5x + x^{2} − 10$ pro 

a) $-4$ 

$\large 5.(-4)x + (-4)^{2} − 10 = -20 + 16 - 10 = -14$

b) $\frac{2}{5}$

$\large 5.(\frac{2}{5})x + (\frac{2}{5})^{2} − 10 = 2 + \frac{4}{25} - 10 = \frac {50 + 4 - 250}{25} = \frac {-196}{25} = -7\frac {21}{25}$


2. Určete nejmenší násobek a největší dělitel čísel 42 a 70.

42 = 2 . 21 = 2 . 3 . 7

70 = 2 . 35 = 2 . 5 . 7

n(42,70) = 2 . 3 . 5 . 7 = 210

D(42,70) = 2 . 7 = 14


3. Mezi tři výherce má být rozdělena výhra 7 300 Kč. První dostane o 700 Kč více než druhý a druhý o 15 % více než třetí. Kolik korun dostane každý?

1. výherce
1,15x + 700
2. výherce
x + 15% z x = x + 0,15x = 1,15x
3. výherce
x
Celkem
7300


$\large 1,15x + 700 + 1,15x + x = 7300$

$\large 3,30x  = 7300 - 700$

$\large 3,30x  = 6600$

$\large x  = 2000$


Třetí výherce obdržel 2000 Kč, druhý výherce 2000 . 1,15 = 2300, třetí výherce 3000.


Český jazyk

Výchozí text

Po večeři položil svou zlatou hlavu babičce na klín a počal dřímat. Když babička viděla, že usnul, vytrhla mu jeden zlatý vlas a hodina jej na zem. Zazvonil jako struna. „Co mi chceš, matko?“ řekl stařeček. „Nic, synáčku, nic! Dřímala jsem a měla jsem divný sen.“ – „A co se ti zdálo?“ – Zdálo se mi o jednom městě, kde měli pramen živé vody….“


1. Jak se nazývá pohádka, ze které byl úryvek vybrán, a kdo je autorem?


2. Jaké jsou charakteristické znaky pohádky:


3. Rozhodněte, kteří z těchto autorů psali pohádky: