Řešení testu 3

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 3 – 26 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Vypočtěte:

$\large (\frac{3x}{5} - \frac{2}{3})^{2} = \frac{9x^{2}}{25} - \frac{2.3x.2}{5.3} + \frac{4}{9} = \mathbf { \frac{9x^{2}}{25} - \frac{4x}{5} + \frac{4}{9}}$

$\large (\sqrt{2} - 3x^{2}) . (\sqrt{2} + 3x^{2}) = \mathbf {2 - 9x^{4}}$


2. Půl litru vody naplní hrnec do jedné šestiny jeho objemu. Kolik litrů vody je třeba k tomu, aby hrnec byl naplněn do dvou třetin svého objemu? Vypočtěte objem hrnce.

Půl litru vody je jedna šestina objemu hrnce. Celý hrnec má šest šestin objemu, tj. 0,5 l . 6 = 3 litry. Dvě třetiny ze tří litrů jsou 2 litry.


3. Vypočítejte výšku kosočtverce, který má obvod $21,6 cm$ a obsah $21,6 cm^{2}$ .

$\large O = 4a$

$\large 21,6 = 4a$

$\large a = 5,4 cm$


$\large S = a . v$

$\large 21,6 = 5,4 . v$

$\large v = 4$


Výška kosočtverce je 4 cm.


Český jazyk

Teprve po m_síci cestování jsme při nastupování na loď narazil_ na zdrav_ selský rozum.


1. Doplňte chybějící písmena a interpunkci.

Teprve po měsíci cestování jsme při nastupování na loď narazili na zdravý selskýrozum.


2. Škrtněte nesprávnou možnost:

a. Jedná se o větu JEDNODUCHOU

b. Podmět ve větě je NEVYJÁDŘENÝ

c. Přísudek ve větě je NARAZILI JSME


3. Vypište z věty postupně rozvíjející přívlastek shodný.

zdravý selský


4. Určete větné členy:

a. teprve - příslovečné určení času PUČ

b. po měsíci - příslovečné určení času PUČ

c. na loď - příslovečné určení místa PUM

d. rozum - předmět PT


5. U slova NASTUPOVÁNÍ určete všechny mluvnické kategorie.


rod číslo pád vzor
nastupování střední jednotné 6 stavení


6. U slovesa NARAZILI JSME

a. určete všechny mluvnické kategorie


osoba číslo čas způsob rod vid třída vzor
narazili jsme 1 množné minulý oznamovací činný dokonavý 4 prosí


b. napište sloveso opačného vidu

narazit - narážet